ДОН КЕДЪР - Господарски Кедър

Други често срещани имена: Tornillo (Перу), Lacaica, Parica, Yacayaca (Бразилия).

Разпространение: Видът се среща в Перуанските провинции Лорето и Хуануко. Най-често расте по склоновете на хълмове, във влажните почви на Бразилска Амазония.

Информация за дървото: Високо дърво, достигащо до 30-50 метра височина, със ствол с диаметър от 1.5 до 2.7 метра. Изсичаните в провинция Хуануко дървета са с диаметър 1.2 м и с годна за използване дървесина с дължина 1.2 метра и повече.

Информация за дървесината

Общи характеристики: Цветът на сърцевината на дървото е бледо кафяв, със златист блясък. Видимо прошарена е от тъмни червени линии, които постепенно се сливат с по-светлата на цвят беловина. Структурата на дървесната тъкан е грапава, влакнеста. При мострите от сухо дърво няма наличие на мирис или вкус, но при обработка, прясно отрязаната дървесина отделя неприятна миризма. Невъзможността за свиване на материала е често проявяващ се дефект.
 
Плътност: Относителна плътност на дървесината (плътност при изкуствено сушене на материала спрямо плътност в сурово състояние) – около 0.53 за дървесината добивана в Бразилия и 0.41 за дървесината добивана в Перу. Плътност при сушене в естествени условия, съответно 640 и 496 кг/ м3.
 
Технически характеристики: (при стандартна мостра с размер 5 см)
 
Съдържание                          Сила на          Коефициент на         Максимална сила
на влага                                 пречупване    еластичност              на разтрошаване
(%)                                         Psi)                  (1,000 psi)                   (Psi)
Суров материал (3)              7,600               1,377                          3,610
 
Изсушаване и свиване: Няма налична информация за параметрите на съхнене на този вид дървесина. Обемно свиване (от суров материал към изкуствено изсушен материал): 11.8%.
 
Експлоатационни качества: При рязане с трион повърхността на материала става вълнообразна. Сече се изключително лесно. При обработка се получава гладък краен продукт.
 
Трайност: Има данни за това, че материалът е умерено траен и има добра устойчивост на действието на атмосферните фактори.
 
Съхранение: Няма налична информация.
 
Приложение: Дървесината на този вид намира приложение в строителната индустрия. Служи и за изработка на компоненти за мебелната промишленост.
Copyright © 2021 Tropic-timber.net Design by AlphaVision