ВАЛАБА
Други често срещани имена: Palo Machete (Венецуела), Wallaba (Гвиана), Walaba, Bijlhout (Суринам), Wapa (Френска Гвиана), Apa, Apazeiro, Jebaro (Бразилия).
 
Разпространение: Този вид е разпространен предимно в централна Гвиана, но се среща и във Венецуела и в северната част на Бразилия, по поречието на река Амазонка. Основно вирее в песъчливи почви с висока киселинност. Може да бъде открит и в долините на потоците, както и в горите във високата савана.
 
Информация за дървото: Дърветата от този вид достигат височина от 24 до 28 метра. Дънерът обичайно е с диаметър 0.4-0.6 м, над ниска коренова система. Стволът е прав и цилиндричен, без разклонения до 12-18-ия метър. Гниенето на сърцевината на дървото е често наблюдавано явление.
 
Информация за дървесината
Общи характеристики: На цвят сърцевината на дървото варира от светло и тъмно червена до червено и пурпурнокафява с характерни тъмни смолисти резки. Силно се отличава от тънкия слой сивкава или светлокафява беловина, която също е покрита със смола. Структурата на дървесината е силно грапава. Влакното обикновено расте в права посока. Липсва блясък. Вкусът не е отличителен, но при суровия материал се долавя гранив мирис, който изчезва при сушене на дървесината.
 
Плътност: Относителна плътност на дървесината (плътност при изкуствено сушене на материала спрямо плътност в сурово състояние) – 0.78; плътност при сушене в естествени условия – 930 кг/ м3.
 
Технически характеристики: (при стандартна мостра с размер 2 см)
 
Съдържание                          Сила на          Коефициент на         Максимална сила
на влага                                 пречупване    еластичност              на разтрошаване
(%)                                          (Psi)                 (1,000 Psi)                  (Psi)
Суров материал (42)            15,100             2,180                          8,380
12%                                        20,200             2,130                          11,210
 
Тест на Джанка за повърхностна здравина – 700 кг за суров материал и 925 кг при 12% съдържание на влага.
 
Изсушаване и свиване: Дървесината на този вид дърво съхне изключително бавно, с очевидни тендененции към напукване, нацепване и деформиране. При материал с по-голяма дебелина могат да се образуват и шупли. За сушене на материала се препоръчват програмите T2-C2 и T2-C1. Преди изкуственото сушене дървесината трябва да бъде изсушена в естествени условия. Свиване при изкуствено сушене: радиално 3.6%; периферно 6.9%; обемно 10.0%.
 
Експлоатационни качества: Въпреки че дървото има висока плътност, дървесината му е лесна за ръчна и машинна обработка. Но голямото количество смола, което се отделя при работа с материала, полепва по зъбите на триона, както и по всички останали режещи инструменти. След изсушаване на дървесината смолата престава да бъде сериозен проблем за машинната обработка. Дървесината се залепя и полира задоволително добре.
 
Трайност: Според наличната информация сърцевината на дървото е изключително здрава. Устойчива е на подземни термити и относително резистентна към атаките на хранещи се със сухо дърво термити. Устойчивостта на морски насекоми е ниска.
 
Съхранение: Дървесината е изключително устойчива на третиране с препарати за консервация.
 
Приложение: Дървесината на този вид дърво намира приложение в тежкото строителство. Използва се и за изграждането на железопътни траверси, индустриални настилки, стълбове, компоненти за контейнери. Високо се цени под формата на дървени въглища.
Copyright © 2021 Tropic-timber.net Design by AlphaVision