БЛЯК КАКАРАЛИ
 Други често срещани имена: Oxito, Olleto (Панама), Coco de Mono, Montanero (Венецуела), Coco Cristal, Tete Congo (Колумбия), Haudan, Kakeralli (Гвиана), Oemanbarklak, Manbarklak (Суринам), Mata-Mata, Atereba, Jarana (Бразилия).  
 
Разпространение: Приблизително 60 от подвидовете на този вид са разпространени на територията на източна Бразилия, по долината на река Амазонка, до Гвиана, Тринидад и Коста Рика.
 
Информация за дървото: На височина повечето видове достигат до 27-37 метра, с диаметър 0.4-0.6 м, много често до 1 метър. Стволът на дървото е сравнително добре оформен, с дължина 12-18 метра, често леко набразден или със слаби коренови подпори.
 
Информация за дървесината
 
Общи характеристики: На цвят сърцевината на повечето подвидове е светлокафява, сивокафява, червеникавокафява или бледожълтеникава, понякога на черни ивици. Лесно се различава от жълтеникавата беловина. Дървесината е със слаб блясък, сравнително гладка и еднородна. Влакното най-често расте в права посока. Няма отличителен мирис или вкус. При някои подвидове съдържанието на силициев диоксид достига до 2.4%.
 
Плътност: Относителна плътност на дървесината (плътност при изкуствено сушене на материала спрямо плътност в сурово състояние) – при отделните подвидове варира от 0.62 до 0.95, обикновено около 0.85; плътност при сушене в естествени условия – 768- 1185 кг/ м3, средно около 1025 кг/ м3.
 
Технически характеристики: (първите два реда с резултати са при стандартна мостра с размер 5 см, а третия ред при стандартна мостра с размер 2.54 см)
 
Съдържание                          Сила на          Коефициент на         Максимална сила
на влага                                 пречупване    еластичност              на разтрошаване
    (%)                                     (Psi)              (1,000 psi)               (Psi)
Суров материал (73)                 10,870             1,480                          3,880
12%                                        14,460             1,760                          6,370
Суров материал (73)                 17,110             2,700                          7,340
12%                                        26,470             3,140                          11,210
12% (24)                                30,300             3,180                          13,400
 
 
Тест на Джанка за повърхностна здравина – при суровия материал повърхностната здравина варира от 580 до 1125 кг. В лабораторни условия средната издръжливост на суровият материал и материалът изсушен под въздействие на въздуха варира от 607 до 927 см за 0.5 гр (при мостра 13/20 см).
 
Изсушаване и свиване: В естествени условия дървесината съхне сравнително трудно. Темповете на съхнене варират от бавно до умерено. Напукване и деформиране на материала – от незначително до умерено, в зависимост от характеристиките на отделните подвидове. Няма налична информация за препоръчителната програма за сушене на материала. Свиване в условията на изкуствено сушене: радиално 5.8%; периферно 10.3%; обемно 15.9%.
 
 Експлоатационни качества: Дървесината на повечето подвидове е трудна за обработка заради високата плътност и наличието на високо съдържание на силициев диоксид (изключение прави единствено вида E. Tenax). Препоръчва се използването на специално заострени режещи инструменти.
 
Трайност: Повечето подвидове са силно устойчиви на кафяви и бели плесени, които причиняват гниене. Също така дървесината на повечето подвидове на този вид е изключително резистентна на атаки от страна на морски насекоми. Устойчивостта към въздействието на термитите, които се хранят със сухо дърво, варира при всеки подвид.
 
Съхранение: Дървесината на този вид е високо устойчива на обработка с препарати за консервация.
 
Приложение: Дървесината намира приложение в корабостроенето и основно в тежкото строителство. Използва се за направата на индустриални настилки, железопътни траверси, стълбове и стругарски изделия.
Copyright © 2016 Tropic-timber.net Design by AlphaVision