МОРА

Други често срещани имена: Nato, Nato Rojo (Колумбия), Mora de Guayana (Венецуела), Morabukea, Mora (Гвиана), Mora, Moraboekea (Суринам), Pracuuba (Бразилия).
 
Разпространение:Видът е широкоразпространен на територията на Гвиана и по-рядко срещан в делтата на река Ориноко във Венецуела.Вирее изключително добре по речните брегове и в мочурливите равнини, където расте в гъсти съобщества. Също така се среща и в Суринам, където е доминиращ вид, добре приспособен към глинестите почви.
 
Информация за дървото: Обикновено дърветата от този вид достигат на височина до 30-36 метра, с диаметър от 0.6 до 0.9 метра. Дънерът е без разклонения до 18-ия метър и нагоре. Има силни коренови подпори, които могат да достигнат до 5 метра спрямо ствола. Има налична информация за дървета от вида M. Excelsaс височина от 49 до 60 метра и с диаметър около 1.2 метра.
 
Информация за дървесината
Общи характеристики
: На цвят сърцевината на дървото е жълта, червенокафява, червеникавокафява или тъмно червена, със сравнително бледи ивици. Беловината е с широчина 5-15 см, ясно разграничаваща се, жълтеникава до бледокафява на цвят. Структурата на дървесината варира от умерено гладка до силно грапава, доста груба при докосване. По отношение на посоката на растеж, влакното е право до сключено. Има стипчив вкус и леко кисел мирис.
 
Плътност:Относителна плътност на дървесината (плътност при изкуствено сушене на материала спрямо плътност в сурово състояние) – варира от 0.76 до 0.84; плътност при сушене в естествени условия – 945-1040 кг/ м3.
 
Технически характеристики: (първият ред с резултати е при стандартна мостра с размер 5 см, а вторият ред при стандартна мостра с размер 2 см)

Съдържание                          Сила на          Коефициент на         Максимална сила

на влага                                 пречупване    еластичност              на разтрошаване
(%)                                          (Psi)                 (1,000 Psi)                  (Psi)
Суров материал (75)                12,630             2,330                          6,400
12%                                        22,100             2,960                          11,840 
Суров материал (42)                13,600             2,150                          7,150

12%                                        24,400             2,790                          12,700

 

Тест на Джанка за повърхностна здравина – 658 кг за суров материал и 1043 кг при 12% съдържание на влага. В лабораторни условия средната издръжливост на суровия материал и материалът изсушен в естествени условия достига до 579 см за 0.5 гр (при мостра 13/20 см).
 
Изсушаване и свиване: Има данни за това, че в естествени условия дървесината съхне умерено бавно. Препоръчва се бавно сушене и внимателно нареждане на материала с цел да се минимизира степента на изкривяване и понижаване на качеството му. За дървесина с размер 4/4 се препоръчва програма за сушене T2-C2, а за материал с размер 8/4 – T2-C1.  Свиване при сушене: радиално 6.9%; периферно 9.8%; обемно 18.8%.
 
Експлоатационни качества: Материалът се обработва сравнително трудно. При рязане с трион, рендосване, стругуване и пробиване на дървесината се получава изключително гладка повърхност. Това не важи за случаите, в които влакното е сключено. Тогава в следствие на обработката дървесината се насича и нащърбява.
 
Трайност: Резултатите от лабораторните тестове не са красноречиви. Материалът, добит от Суринам и Гвиана може да бъде определен като устойчив до силно устойчив на червени и бели, предизвикващи гниене плесени. Срокът на годност на дървесината е от 15 до 20 години. Подвидът M. Gonggrijpiiе изключително резистентен към дървоядни термити, а M. Excelsaзначително по-слабо устойчив към тях, както и към морски насекоми.
 
Съхранение: Беловината реагира добре при обработка с препарати за консервация. Сърцевината на дървото е устойчива на импрегниране. Проницаемостта на материала е сравнително слаба, а степента на абсорбция ниска.
 
Приложение: Дървесината на този вид дърво се използва за изработката на индустриални настилки и железопътни траверси. Намира приложение в корабостроенето и тежкото строителство. От този материал се добиват висококалорични дървени въглища.

Copyright © 2016 Tropic-timber.net Design by AlphaVision