МАНИБАЛИ
Други често срещани имена: Anani da Terra Firme, Bacuri de Anta, Manil Peou, Parcouri-Manil, Coronobo, Moromborai, Moronobo, Manniballi, Matakkie.
 
Разпространение:Видът е разпространен на територията на Южна и Централна Америка.
 
Информация за дървесината
Общи характеристики: На цвят дървесината варира от бледожълта до жълтокафява, леко жилеста. Беловината е ясно изразена. Влакното расте в права посока, а дървесната структура е умерено гладка. Понякога в периферията влакното е вълнообразно.
 
Плътност:Относителна плътност на дървесината при 12% съдържание на влага: 0.9 гр./ см3.
 
Изсушаване и свиване: Сушенето на материала изисква специално внимание (препоръчва се при сушене в естествени условия материалът да бъде покрит, а крайният продукт обработен с лак или боя). При рязане с трион на сух материал се получават дефекти. Дървесината е сравнително устойчива.
 
Експлоатационни качества:
Нормално при обработка на материала се получава затъпяване на режещите инструменти. В повърхността на готовия продукт могат да бъдат забивани гвоздеи, но е необходимо предварителното пробиване на дупки. Материалът се лепи добре, но съхне бавно.
 
Трайност: Дървесината на този вид дърво е изключително устойчива на плесени и умерено резистентна към атаки от страна на дървоядни насекоми. Беловината е нетрайна.
 
Приложение:Използва се за изработката на мебели и облицовка.
 
Copyright © 2021 Tropic-timber.net Design by AlphaVision