БРЯСТ

Дървесината на бряста се характеризира със здравина и вискозитет и е лесна за обработване, използва се в мебелната промишленост и строителството.

Младите издънки се използват за храна на животни (листа и кора). Брястовете игрят важна роля при озеленяването на големите и малките градове, както и при защитните насаждения.

Copyright © 2021 Tropic-timber.net Design by AlphaVision