БЯЛ ДЪБ

Белият дъб (Quercus pubescens), познат още като космат дъб, е широколистно листопадно дърво от семейство Букови, род Дъб. Високо е до 20 m. Младите клонки и пъпките са гъсто овласени, листата са със силно променливи форма и размери, до 10 cm дълги. Жълъдите са приседнали. Расте предимно по южните планински склонове до около 1000 m надморска височина.

Copyright © 2021 Tropic-timber.net Design by AlphaVision