МЕРИ - Куршум дърво
Семейство: Humiriaceae
 
Техническа спецификация на дървесината
 
Други често срещани имена: Bastard Bulletwood, Tabaniro (Гвиана), Basra Bolletrie, Tawanangro (Суринам), Bois Rouge, Houmiri (Френска Гвиана), Oloroso (Колумбия), Couramira, Turanira (Бразилия). Познато е още като Chanul, Tauroniro и Umiri.
 
 
Разпространение: Видът е разпространен на територията на Гвиана, Колумбия, Венецуела, както и в Бразилска Амазония. В Гвиана дървото е доминиращ вид в мочурливите гори. Най-добре вирее в леки песъчливи почви. В Суринам може да бъде открит в саванните гори.
 
Информация за дървото: На височина дървото може да достигне от 27 до 36 метра. Има удължен цилиндричен дънер без разклонения до 18-20-ия метър. Обикновено диаметърът е с размер 0.5-0.7 м, но понякога достига и до 1.2 м.
 
Информация за дървесината
Общи характеристики: Цветът на сърцевината на този вид варира от светлокафяв до червенокафяв и се разграничава слабо от тесния слой светлокафява беловина. Структурата на дървесината е умерено грапава, а влакното от праворастящо до сключено, с умерен блясък. Няма отличителен мирис или вкус.
 
Плътност: Относителна плътност на дървесината (плътност при изкуствено сушене на материала спрямо плътност в сурово състояние) – 0.66; плътност при сушене в естествени условия – 800 кг/ м3.
 
Технически характеристики: (при стандартна мостра с размер 5 см)
 
Съдържание                          Сила на          Коефициент на         Максимална сила
на влага                                 пречупване    еластичност              на разтрошаване
(%)                                          (Psi)                 (1,000 Psi)                  (Psi)
Суров материал (75)                 11,720             2,060                          5,810
12%                                        18,770             2,510                          8,950
 
Тест на Джанка за повърхностна здравина – 600 кг за суров материал и 730 кг при 12% съдържание на влага. В лабораторни условия средната издръжливост на суровия материал и материалът изсушен в естествени условия е 370 см за 0.5 гр (при мостра 13/20 см).
 
Изсушаване и свиване: Дървесината съхне с изключително бързи темпове, при което се наблюдава незначително напукване и деформиране на повърхността й. Няма информация за препоръчителната програма за сушене на суровата дървесина. Свиване при изкуствено сушене: радиално 7.2%; периферно 9.7%; обемно 15.7%.
 
Експлоатационни качества: Дървесината на този вид се обработва сравнително трудно, при рендосване на материал със сключващи се влакна се получава значително нащърбяване на повърхността.
 
Трайност: Подвидовете на дървото Humiria се ползват с репутацията на изключително устойчив дървен материал. Тестове с чисти проби показват добра резистентност на дървесината към бели плесени, които причиняват гниене, и по-слаба устойчивост на кафяви плесени. Има данни за устойчивост на атаки от страна на термити, които се хранят със сухо дърво, но резистентността на материала към морски насекоми е ниска.
 
Съхранение: Няма налична информация за начините за съхранение.
 
Приложение: Този вид намира приложение в тежкото строителство. Използва се за изработката на подови настилки, мебели, спици. Предлага се и във вид на декоративна облицовка.
Copyright © 2024 Tropic-timber.net Design by AlphaVision