САЛИ
Други често срещани имена: Masa, Palo de Aceite (Пуерто Рико), Kerosen (Никарагуа), Palo de Cerdo, Aguarras (Колумбия), Haiawaballi (Гвиана), Gommier, Encens Rouge (Френска Гвиана), Almesca (Бразилия), Sali.
 
Разпространение: Видът се среща в Западните Инди, Централна Америка и северните части на Южна Америка. Широко разпространен е и във високопланинските гори на Суринам.
 
Информация за дървото: На височина този вид може да достигне до 30 метра. Има диаметър до 0.7 м. Дънерът му има няколко на брой коренови подпори и сравнително правилна форма. Расте без разклонения до към 9-12-ия метър.
 
Информация за дървесината
Общи характеристики: Сърцевината на дървото е оранжева на цвят, доста ясно разграничима от жълтеникаво-кафявата беловина. Блясъкът варира от умерен до силен. Структурата на дървесината е сравнително гладка. Посоката на растеж на влакното е неправилна. Няма отличителен вкус, но се усеща приятен сладък аромат. Съдържанието на силициев диоксид е 0.13%.
 
Плътност: Относителна плътност на дървесината (плътност при изкуствено сушене на материала спрямо плътност в сурово състояние) – при различните подвидове варира от 0.63 до 0.78; плътност при сушене в естествени условия – от 770 до 977 кг/ м3.
 
Технически характеристики: (първите два реда с резултати са при стандартна мостра с размер 5 см, а третия ред при стандартна мостра с размер 2.54 см).
 
Съдържание                          Сила на          Коефициент на         Максимална сила
на влага                                 пречупване    еластичност              на разтрошаване
(%)                                          (Psi)                 (1,000 Psi)                  (Psi)
Суров материал (74)                   12,380             1,650                          5,460
12%                                           16,090             1,890                          8,380
Суров материал (25)                   12,300             1,940                          6,800
12%                                           15,200             2,180                          8,300
12% (24)                                   19,400             2,410                          10,200
 
Тест на Джанка за повърхностна здравина при 12% съдържание на влага – 803 до 984 кг. В лабораторни условия средната издържливост на суровия материал и материалът изсушен в естествени условия е 566 см за 0.5 гр (при мостра 13/20 см).
 
Изсушаване и свиване: При отделните подвидове нормата на съхнене на дървесината варира от бързо, с малко или почти никакво деформиране, до бавно с тенденция към напукване и деформиране. Няма информация за препоръчителната програма за сушене на суровия материал. Свиване при сушене: радиално 4.4%; периферно 8.5%; обемно 13.9%.
 
Експлоатационни качества: Различните повидове се обработват с различна степен на трудност. Степента на огъване на дървесината под въздействие на обработката с пара се характеризира от задоволителна до висока.
 
Трайност: Сърцевината на дървото се оценява като трайна до изключително устойчива на кафяви и бели плесени, които принципно причиняват гниене, и само донякъде резистентна на атаки от страна на хранещи се със сухо дърво термити.
 
Съхранение: Сърцевината на дървото е изключително устойчива на обработка с препарати за консервация; според наличната информация беловината реагира на третиране с подобни препарати.
 

Приложение: Дървесината на този вид намира широко приложение в тежкото строителство, изработката на подови настилки, мебели, бъчви, железопътни траверси. Препоръчва се като заместител на брезата и клена.

Copyright © 2024 Tropic-timber.net Design by AlphaVision