ВАНАКВАРИ
Други често срещани имена: Corpus (Мексико), Yemeri (Белиз, Никарагуа), Corosillo (Панама) Dormilon (Колумбия), Tin-Tin (Венецуела), Kwari (Суринам), Kouali (Френска Гвиана), Chambo Caspi (Перу), Quaruba (Бразилия).
 
Разпространение: Видът е разпространен в цяла тропическа Америка, от южно Мексико до Перу, среща се в изобилие и на територията на Гвиана и Бразилия. Най-добре вирее в крайбрежните равнини и край реки и водни канали. Предпочита песъчливи почви.
 
Информация за дървото: Отделните подвидове достигат различна височина, обикновено 30 метра. Диаметърът на ствола обикновено е 0.6 м. Има данни за екземпляри с височина 58 метра и диаметър 1.8 метра. Понякога се наблюдава издуване в основата на дънера, но като цяло стволовете са цилиндрични и без разклонения.
 
Информация за дървесината
Общи характеристики: На цвят сърцевината на дървото е монотонно розова, розовокафява, златистокафява, не винаги ясно разграничена от бялата или жълтеникава беловина. Блясъкът варира от умерен до силен. Структурата на дървесината е умерено грапава. Влакното е от леко до силно сключено. Няма отличителен мирис или вкус. Понякога при нараняване на кората на дървото се наблюдава изтичане на клей, което се счита за нежелан дефект.
 
Плътност: Относителна плътност на дървесината (плътност при изкуствено сушене на материала спрямо плътност в сурово състояние) – при отделните подвидове варира от 0.37 до 0.57, но най-често е до 0.40; плътност при сушене в естествени условия – 448-690 кг/ м3.
 
Технически характеристики: (при стандартна мостра с размер 5 см)
 
Съдържание                          Сила на          Коефициент на         Максимална сила
на влага                                 пречупване    еластичност              на разтрошаване
(%)                                          (Psi)                 (1,000 Psi)                  (Psi)
Суров материал (74)                6,120               1,220                          2,760
12%                                        9,090               1,390                          5,840
Суров материал (25)                6,300               1,250                          3,000
12%                                        11,300             1,670                          5,550
 
Тест на Джанка за повърхностна здравина при 12% съдържание на влага – от 240 до 310 кг. В лабораторни условия средната издръжливост на суровия материал и материалът изсушен в естествени условия е 246 см за 0.5 гр (при мостра 13/20 см).
 
Изсушаване и свиване: Скоростта на съхнене на дървесината варира от ниска до висока. Има леки тендененции към напукване и деформиране на материала. При дървесината с по-голяма дебелина се наблюдава пропадане. За сушене на материала се препоръчват програмите T2-D4 и T2-D3. Свиване при сушене: радиално 3.2%; периферно 10.8%; обемно 13.0%.
 
Експлоатационни качества: Дървесината на този вид се обработва лесно както ръчно така и с помощта на специализирани машини и инструменти, но насичането на материала е често проявяващ се дефект. Материалът може да се лепи, боядисва, кове и лакира.
 
Трайност: При отделните видове се наблюдава различна степен на резистентност към процеса на гниене. Дървесината е чувствителна на атаки от страна на плесени и насекоми.
 
Съхранение: И сърцевината и беловината могат с лекота да бъдат импрегнирани с консервиращи препарати.
 
Приложение: Дървесината намира приложение в дърводелството. Служи за изработка на шперплат, мебелни компоненти, вътрешна украса. Препоръчва като заместител на дървото Cedrela.
Copyright © 2023 Tropic-timber.net Design by AlphaVision