ДАРИНА
Други често срещани имена: Erejoeroe, Lialiadan Koleroe, Saandoe (Суринам), Angelim do Para, Caramate, Sapupira Amarella (Бразилия).
 
Разпространение:Среща се във високите местности в централните и източните части на Бразилска Амазония, както и на север, на територията на Гвиана, и на юг до Рио де Жанейро.
 
Информация за дървото:Дърветата от този вид са средни до големи на размер, понякога на височина достигат до 46 метра, с диаметър до 3 метра.
 
Информация за дървесината
Общи характеристики:В сурово състояние сърцевината на дървото е бледо оранжева до оранжевокафява.При излагане на слънчева светлина става бледокафява. Наблюдава се плавно сливане на сърцевината с бялата или сивкава на цвят беловина. Структурата на дървесината е значително грапава и неравна, със слаб блясък. По отношение на посоката на растеж, влакното е право до сключено. Няма отличителен мирис или вкус. Заради редуващите се тъмни и светли ивици дървесината на този вид може да бъде оприличена на тази на дървото Partridgewood.
 
Плътност: Относителна плътност на дървесината (плътност при изкуствено сушене на материала спрямо плътност в сурово състояние) – 0.6; плътност при сушене в естествени условия – 753 кг/ м3.
 
Технически характеристики: (първият ред с резултати е при стандартна мостра с размер 5 см, а вторият ред при стандартна мостра с размер 2.54 см)
 
Съдържание                          Сила на          Коефициент на         Максимална сила
на влага                                 пречупване    еластичност              на разтрошаване
(%)                                          (Psi)                 (1,000 Psi)                   (Psi)
Суров материал (73)               14,610             1,950                          7,460
12%                                        17,610             2,050                          8,990
12% (24)                                13,300             2,000                          9,050

 

Тест на Джанка за повърхностна здравина – 780 кг за суров и сух материал. В лабораторни условия средната издръжливост на суровият материал и материалът изсушен под въздействие на въздуха е 516 см за 0.5 гр (при мостра 13/20 см).
 
Изсушаване и свиване: Дървесината на този вид съхне сравнително бързо, с тенденции към умерено изкривяване и незначително напукване на повърхността. Няма информация за препоръчителната програма за сушене на материала. Свиване при сушене: радиално 4.4%; периферно 7.1%; обемно 10.2%.
 
Експлоатационни качества: Дървесината се обработва лесно с всякакъв вид инструменти и машини. В резултат се получава краен продукт с изключително гладка повърхност.
 
Трайност: Лабораторните тестове показват висока степен на устойчивост на сърцевината на дървесината към бели плесени и умерена резистентност към кафяви плесени, причинители на гниене. Умерено резистентна е на атаки от страна на морски насекоми.
 
Съхранение: Има данни за това, че беловината и сърцевината на дървото реагират добре при обработка с вакуум-преса.
 
Приложение: Дървесината на този вид намира приложение в тежкото строителство. Използва се и за направата на стругарски изделия и мебели.

Copyright © 2024 Tropic-timber.net Design by AlphaVision