Нашата визия: В Западна Европа има множество вносители, дървообработващи предприятия и търговци на едро, снабдяващи дървообработващата им промишленост от векове с ценна, тропическа, екзотична и рядка дървесина.
Новите реалности в Европа и ЕС предполагат нуждата от модерно дървообработващо предприятие до Източната врата на Европа /Варна/, снабдяващо българската дървопреработвателна промишленост с ценната тропическа и екзотична дървесина на конкурентноспособна цена. Така се предоставят конкурентни възможности на българските фирми да развиват експортните си пазари.

Следвайки нашата визия, създадохме това предприятие от нулево ниво, като семеен бизнес, с ясното съзнание за трудностите и препятствията, които трябва да преодолеем.

В дейността си ние залагаме на няколко основни предимства:
- доказаният опит на фирмата в развитието и поддържането на нови пазари;
- експертното ни мнение относно целия цикъл на предлагания от нас продукт – от набавянето му - до продажбата му;
- благоприятното географско положение на град Варна.

Безупречната ни репутация е резултат от професионализъм, коректност и новаторство.
Copyright © 2023 Tropic-timber.net Design by AlphaVision